Գաղտնիության և "Cookie"-ների քաղաքականություն

Գաղտնիության և "Cookie"-ների քաղաքականություն


Սույն գաղտնիության քաղաքականությունը (այսուհետ՝ Քաղաքականություն) ներկայացնում է "ԶԳՍՏ" ՍՊՀ ընկերության (այսուհետ՝ ԶԳՍՏ) պաշտոնական կայքի՝ www.zgst.am (այսուհետ՝ Կայք) այցելուների և հաճախորդների (այսուհետ՝ Օգտագործող) անձնական տվյալների մշակման, կիրառության և պաշտպանության ապահովման ընդհանուր դրույթները։


Այս Քաղաքականությունը նախատեսված է բոլոր այն Օգտատործողների համար, ովքեր մուտք են գործում Կայք՝ ինչպես նրանց համար, ովքեր օգտագործում են կայքը առանց մուտք գործելու, այնպես էլ նրանց համար, ովքեր մուտք են գործում ցանկացած գրանցման գործընթացի արդյունքում, օգտագործելով ցանկացած հնարավոր ծառայություններ, որոնք նախատեսված են գրանցված Օգտագործողների, e-commerce-ի համար և այլն։


Այլ ինտերնետ կայքերը, որոնց Օգտագործողը կարող է մուտք գործել հղումների և հիպերհղումների միջոցով, չեն նեռարվում այս հայտարարությունում: Նման կայքերի համար կիրառվում են գաղտնիության և "Cookie"-ների վերաբերյալ համապատասխան քաղաքականությունները:


Տվյալների օգտագործման նպատակը


Օգտագործողի անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել՝ առևտրային (կոմերսիոն) բովանդակությունով էլեկտրոնային նամակներ ուղարկելու համար, բայց միայն բացահայտ համաձայնության դեպքում։ Ուրիշ դեպքերում ԶԳՍՏը չի վաճառում կամ այլ կերպ փոխանցում Օգտագործողի անձնական տվյալները երրորդ անձանց։


Մշակված տվյալներ


Թաքնված (իմպլիցիտ) նավիգացիոն տվյալներ (Implicit navigation data)


Ցանկացած Օգտագործող կարող է դիտել Կայքը առանց որևէ անձնական տեղեկություններ տրամադրելու, չնայած այն, որ ծրագրային ապահովումը և սերվերները, որոնք ապահովում են Կայքի գործունեությունը, ստանում են որոշ անձնական տվյալներ, որոնց փոխանցումը ենթադրվում է ինտերնետ կապի արձանագրություններով։ Օգտագործողի անձնական տեղեկությունները չեն հավաքվում կոնկրետ անձանց նույնականացման նպատակներով կամ կոնկրետ անձանց տեղակապման համար; չնայած այդ, իր բնույթով և բաղադրությամբ անձնական տեղեկությունները կարող են թույլ տալ նույնականացնել Օգտագործողին։


Այս կատեգորիան ընդգրկում է Օգտագործողների կողմից օգտագործվող համակարգիչների IP հասցեները, որոնց միջոցով նրանք մուտք են գործել Կայք, հարցվող ռեսուրսների հասցեն (URL), հարցման ամսաթիվը և ժամը, պատասխանի տվյալները:


Այս տվյալների հավաքագրման նպատակն է Կայքի օգտագործման անանուն վիճակագրական տեղեկատվության ստացումը (մասնավորապես, էջերի այցելությունների քանակը) և Կայքի պատշաճ գործունեության ստուգումը: Նման տվյալները մշակումից անմիջապես հետո հեռացվում են։


Իմպլիցիտ նավիգացիոն տվյալների հավաքման գործընթացը նախատեսված չէ այն տեղեկությունները ստանալու համար, որոնք ուղղակիորեն նույնականացնում են Օգտագործողի ինքնությունը:


Կայքին երրորդ կողմի կոդի միացումը կարող է հավաքել Օգտագործողի այլ տվյալները, մասնավորապես այն կարող է կատարվել այցելուների մոնիտորինգի և վիճակագրության ծառայությունների (ինչպիսիք են Google Analytics-ը և Google Adwords-ը) և սոցիալական ցանցերի (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest և այլն) փլագինների միջոցով։


Օգտագործողի կողմից բացահայտ տրամադրված տվյալներ


Օգտագործողը կարող է բացահայտ տրամադրել տվյալներ կայքի որոշակի առանձնահատկություններին, ինչպիսիք են սահմանափակ մուտքի գոտին, կոնտակտային ձև և e-commerce, մուտք գործելու համար: Այդ տվյալները (օրինակ ՝ առաքման հասցեն) փոխանցվում են սեփականատիրոջը բացառապես պահանջված ծառայություններ մատուցելու նպատակով։


Կայքը կարող է առաջարկել լրատվական տեղեկագիր (փոստային ցանկ)։ Օգտագործողի կողմից կամավոր տրամադրված էլեկտրոնային փոստի հասցեն կօգտագործվի սեփականատիրոջ կողմից՝ կապի ապահովման համար: Գրանցումը կարող է չեղարկվել ցանկացած ժամանակ:


"Cookie"-ներ


Cookie-ֆայլերը փոքր տեքստային ֆայլեր են, որոնք ուղարկվում են Օգտագործողին (իր նավիգացիոն ծրագրային ապահովմանը/բրաուզերին)։ Օգտագործողը պահպանում է տեղեկատվությունը տեղայնաբար և փոխանցում է այն ետ սերվերին (Կայքում), հետագա մուտք գործելու դեպքում, լինի դա անմիջական կամ անդրադարձված ապագաին։


Cookie-ֆայլը պարունակում է որոշ ծառայողական տվյալներ (ամսաթիվը և կայք այցելության ժամանակը, տևողությունը, կայքը, որից նա ստացվել է) և տեքստային բովանդակությունը, որը սովորաբար իրենից ներկայացնում է թվային կոդ: Այս կոդը ապահովում է Օգտագործողի աշխատանքի հարմարավետությունը, օրինակ, Օգտագործողի Կայք հետագա այցելությունների նպատակով նախընտրությունները հիշելու համար, զամբյուղի բովանդակությունը e-commerce-ի համար, և այլն։


"Cookie"-ները ոչ մի դեպքում չեն օգտագործվելու Օգտագործողի առանձնահատուկ վարքագծի վերահսկողության համար։


Կայքը օգտագործում է ինչպես ժամանակավոր cookie-ֆայլեր (միայն այցելության ժամանակ տևող սեսիաներին), այնպես էլ մշտական (այցելությունների համաձայնագրով ավելի երկար տևող)։


Երրորդ անձանց "Cookie"-ները


Երրորդ կողմի կոդի միացումը այս Կայքում կարող է ուղարկել Օգտագործողին այլ cookie-ֆայլեր, մասնավորապես, դա կարող է կատարվել այցելուների վիճակագրության ծառայությունների (ինչպիսիք են Google Analytics և Google Adwords) և սոցիալական ցանցերի փլագինների (Facebook, Instagram, Twitter, Google+ և այլն) օգնությամբ։


Այս տիպի "cookie"-ների վերաբերյալ գաղտնիության հետ կարող եք ծանոթանալ համապատասխան մատակարարների քաղաքականությունում:


"Cookie"-ների միջոցով հավաքագրված տեղեկատվությունը


Մենք հետևյալ նպատակներով օգտագործում ենք ինչպես ժամանակավոր (սեսիոն) cookie-ֆայլեր, այնպես էլ մշտական․


  • թույլ տալ Կայքին հիշել Օգտագործողի այնպիսի տվյալները, ինչպիսիք են դիտելու ընթացքում նախապատվությունները և տվյալները մուտքի համար, որպեսի մի էջից մյուսին անցնելիս Դուք ստիպված չլինեք կրկնակի մուտքագրել Ձեր ամբողջ տեղեկատվությունը։

  • Կայքի բարելավմանը ուղղված վիճակագրություն (անանուն)։

"Cookie"-ները ոչ մի դեպքում չեն օգտագործվելու եզակի Օգտագործողի կոնկրետ պրոֆիլավորման համար։


Cookie-ֆայլերի և Օգտագործողի իրավունքների ավելի մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է այստեղ՝ http://www.youronlinechoices.com


Տվյալների տրամադրման կամընտրովի բնույթ


Բացառությամբ թաքնված (իմպլիցիտ) նավիգացիոն տվյալների Օգտագործողը կարող է որոշում ընդունել անհատական տվյալների տրամադրման մասին, որոնք կարող են օգտագործվել լրահոսի, գրանցման, e-commerce-ի, կոնտակտների և այլ ծառայությունների մատուցման համար։ Տվյալների տրամադրման բացակայությունը կարող է անհնար դարձնել նշված ծառայությունների օգտագործումը։


Cookie-ֆայլերի կամավոր տրամադրումը և հեռացումը


Cookie-ֆայլերի ընդունումը պարտադիր չէ այն Օգտագործողի համար, որը կարող է կարգավորել իր բրաուզերը Cookie-ֆայլերից մերժմանը։ Բայց այդ դեպքում կարող է անհնարին լինել օգտվել կայքի բոլոր ծառայություններից, կամ դա կարող է հանգեցնել օգտագործման թերություններին։


Օգտագործողը կարող է հեշտությամբ հեռացնել ստացված ցանկացած cookie-ֆայլերը, հետևելով կոնկրետ բրաուզերով նախատեսված ընթացակարգին։


Մշակման մեթոդները


Անհատական տվյալները մշակվում են ավտոմատացված միջոցներով այն ժամանակահատվածում, որն անհրաժեշտ է հասնելու այն նպատակներին, որոնց համար հավաքագրված էին այդ տվյալները։ Տվյալների կորուստի, ապօրինի կամ ոչ ճիշտ օգտագործման և չարտոնված մուտքի կանխման համար ձեռնարկվում են անվտանգության հատուկ միջոցներ։


Օգտագործողի կողմից տրամադրվող անհատական տեղեկատվությունը չեն բացահայտվի երրորդ անձանց և չեն տարածվի։


Օգտագործողի անհատական տեղեկատվությունը պահպանվում է միայն այն ժամանակահատվածում, որն անհրաժեշտ է պահանջվող ծառայությունների պատշաճ կատարման համար, բացառությամբ հաշվապահական փաստաթղթերի պահպանման կամ հասարակական անվտանգության նպատակների համար կոնկրետ իրավաբանական պարտավորությունների։

Որոշ տվյալներ կարող են պահպանվել անորոշ ժամանակ Օգտագործողին որոշակի ծառայություններ մատուցման համար։ Օրինակ, e-commerce-ի գործառույթների համար առաքման տվյալները կարող են լրացված լինեն, որ Օգտագործողը չմուտքագրի նոր պատվերները։

 _
Արտադրանք
Կապնվել
Հեռախոս
էլ․ Հասցե
Հասցե
ՀՀ, 0020, ք․Երևան,

Նոր Արեշի 45-րդ 80

Made on
Tilda